Κατερίνα Τζωάννου

Η Κατερίνα Τζωάννου είναι Πολιτικός Μηχανικός, ΕΜΠ και κατέχει MSc στη Διοίκηση Υπηρεσιών. Με πάνω από τριάντα χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, έχει υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικά έργα υποδομών και ανάπτυξης στην Ελλάδα, για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα συνεργαζόμενη με ελληνικούς και διεθνείς φορείς. Διαθέτει εκτεταμένη εξειδίκευση σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, καθώς και σε προηγμένες μεθόδους παρακολούθησης και διαχείρισης έργων. Έχει συμβάλει στην ολοκλήρωση πλήθους σημαντικών έργων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η διαχείριση και η απόκτηση δικαιωμάτων διέλευσης γης για μεγάλα έργα υποδομής, καθώς και η υλοποίηση έργων κατασκευής και οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης.
Από τον Φεβρουάριο 2022 έχει διοριστεί ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Μονοπρόσωπη Α.Ε., με την υπ’ αριθμ. 11622 (ΥΟΔΔ86/02.02.2023) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.