Σκοπός

Η εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ συστάθηκε το 2022 με τον Ιδρυτικό Νόμο 4892/2022 (ΦΕΚ Α’ 28/2022) και η οργάνωση και λειτουργία της διέπεται από την υπ’ αρ. 1556/09.01.2023 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με βασικό σκοπό τη διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, των προσόδων και της οικονομικής απόδοσης της, με την ορθολογική διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή της.